top of page

becore ► individuele groei

becore visuals voor wix_open zeshoek ora

we coachen medewerkers en leidinggevenden naar een hoger bewustzijn - be core - van zichzelf en hun drijfveren, naar autonomie, naar het zelf in handen nemen van hun bijdrage aan de organisatie vanuit de kern van wie zij zijn.

► individuele coaching

▼ loopbaancoaching

◄ opzetten van persoonlijke ontwikkelingsplannen

◄ in kaart brengen van talenten met een talentenpaspoort

bottom of page